13 mrt. 2022

10 tips voor het oplossen van een meningsverschil

  1. Als iets je dwars zit, spreek het dan uit. Als het om iets kleins gaat en eenmalig is, laat het dan gaan. Maar als het om kleine irritaties gaat die herhaald worden, is het wel van belang dat je het bespreekt. Want herhaling maakt kleine dingen groot, daarom kunnen dagelijkse ruzies over kleine huishoudelijke dingen uiteindelijk zelfs tot echtscheiding leiden;
  2. Het gaat er niet om wat je zegt, maar ook hoe je het zegt. Alleen maar afreageren, is niet slim. Vraag je af: wat is het doel van mijn opmerking? wat wil ik bereiken? Een eis of commando geeft kan resultaat geven op korte termijn, maar ondermijnt de relatie op lange termijn;
  3. We kunnen heel snel excuses bedenken als we zelf iets verkeerd doen, probeer eens net zo snel een excuus voor de ander te bedenken als hij of zij een fout maakt. Een fout maken is geen keuze, jouw reactie erop wel;
  4. Vraag luistertijd. De vraag: ik wil jouw mening ergens over horen, wanneer heb je tijd om even te luisteren? is effectiever dan: we moeten even praten!
  5. Kies je moment: ga geen discussie aan als de ander moe of gestresst is;
  6. Chose your battles. Bespreek niet meer dan één onderwerp tegelijk;
  7. Vraag de ander te luisteren en probeer duidelijk te maken wat jouw reden is om iets te willen. Geef ook aan hoe belangrijk het voor je is, gebruik daarbij een schaal van 1 tot 10. Cijfers maken veel duidelijk. Laat je partner vragen stellen om te kijken of hij of zij begrijpt waarom je dit wil. Pas als dat duidelijk is wissel je van rol en kan de ander aangeven hoe die erover denkt of wat die wil. Dan ben jij degene die vragen stelt totdat duidelijk is waarom de ander er anders instaat of duidelijk is op welke punten jullie het eens zijn;
  8. Onderhandel zuiver, schrijf allebei een voorstel op en bespreek dat om de beurt. Benoem in jouw voorstel wat je het liefste zou willen. Daarmee houd je alle opties open en kunnen soms verrassende oplossingen ontstaan. Als je dat moeilijk vindt, zeg dan: ‘ik weet dat het niet haalbaar is, en wil er graag samen uitkomen, maar wat ik het liefste zou willen is…’ En dan: ‘natuurlijk zal ik water bij de wijn doen, geef maar aan welke punten van mijn voorstel voor jou geen probleem zijn en met welke onderdelen je meer moeite hebt dan kunnen we daarover onderhandelen.’ Zo probeer je tot elkaar te komen, houd voor ogen dat jullie een team zijn;
  9. Als je een voorstel van de ander afwijst, benoem dan eerst de elementen waar je het wél mee eens bent. Door met iets positiefs te beginnen, verzacht je de sfeer. Doe op de elementen waar je niet mee instemt een tegenvoorstel. Dit is belangrijk omdat je daarmee samen de verantwoordelijkheid neemt voor het eindresultaat. Weet je niet wat je wil? Vraag dan bedenktijd en kom op een vooraf afgesproken tijdstip met jouw tegenvoorstel. Als je alleen maar voorstellen van de ander afwijst zonder zelf iets te doen, wordt er op den duur niet meer naar jouw mening gevraagd en diskwalificeer je jezelf uiteindelijk als gesprekspartner;
  10. Niet alle meningsverschillen hoeven direct te worden opgelost. Soms kun je een meningsverschil even parkeren. Agree tot disagree. Het zinnetje: ‘Misschien heb je gelijk, en misschien krijg je het ook nog, maar nu nog even niet, ik heb meer tijd nodig,’ kan lucht geven.

© Ivonne Schouten-Hoek